Překlady textů

Překlady

Profesionální lokalizace jakéhokoliv audiovizuálního projektu vyžaduje odborný překlad s úpravou textu s ohledem na obraz. Překlad musí být výstižný a správně synchronizovaný s běžícím dějem. Proto je třeba po dodání originálních textů udělat jazykovou korekturu pro daný jazyk a synchronizaci spolu s video podkladem. Nabízíme služby překladů:

  • dodaného textu včetně odborných textů
  • originálního videa odposlechem
  • vytvoření skriptu
  • jazykovou korekturu s ohledem na obraz